submenu

Oud-nieuw - 30/12/2021

De Mechelsesteenweg aan het Vierarmenkruispunt 1887

Het ontwerp voor het aanleggen van een steenweg die de verbinding maakte tussen Waals-Brabant en Mechelen ontstond in 1836 en werd goedgekeurd in 1840. Vier jaar later begonnen de werken aan het gedeelte van Tervuren tot Mechelen, dat vandaag de Mechelsesteenweg op het grondgebied van Kraainem is.

In 1846 is de wegbedding getrokken. In 1847 werd de steenweg gekasseid over een breedte van 10 meter, met twee voetpaden van 2,50 meter. Aan weerszijden werden olmenbomen geplant. Deze provincieweg is met staatssteun van de provincies Brabant en Antwerpen aangelegd, maar ook met geldelijke middelen van de gemeenten en van particulieren die er belang bij hadden.

Bij de gemeentegrenzen waren tolbarelen opgetrokken. Elke doortrekkende reiziger moest een bareelrecht of doorgangsbelasting betalen. Op 1 januari 1869 werd deze tol opgeheven. In 1894 werd in Wezembeek een reglement opgesteld om het verkeer van fietsers, voetgangers en karren op de voetpaden te regelen. In 1913 verschenen zelfs verkeersborden met de vermelding ‘Automobielvaerders 10 km’. De opkomst van de auto vormde toen al een gevaar. In 1929 werd openbare verlichting geplaatst. De olmen bezweken na de Eerste Wereldoorlog aan de olmenziekte en werden gerooid.

van de auto vormde toen al een gevaar. In 1929 werd openbare verlichting geplaatst. De olmen bezweken na de Eerste Wereldoorlog aan de olmenziekte en werden gerooid.

van de auto vormde toen al een gevaar. In 1929 werd openbare verlichting geplaatst. De olmen bezweken na de Eerste Wereldoorlog aan de olmenziekte en werden gerooid.

Postkaart: uit de collectie van Luc Deconinck
Tekst en nieuwe foto: Luc Maes
Uit: Lijsterbeskrant december 2021