submenu

Zonnepanelen op gemeentegebouwen - 05/05/2021

Gemeentenieuws

De gemeente Kraainem zet een belangrijke stap in haar klimaatbeleid. Ze laat via burgerparticipatie zonnepanelen plaatsen op de daken van het gemeentehuis, de sporthal en het gemeentelijk depot. Ze gaat daarvoor samenwerken met burgercoöperaties Druifkracht en Ecopower.

‘Het gemeentebestuur engageerde zich eind vorig jaar door de ondertekening van het burgemeestersconvenant om de CO2 -uitstoot in Kraainem te reduceren en een actief klimaatbeleid te voeren. De gemeente zet de nodige stappen voor een actief en ambitieus klimaatbeleidsplan. Schepen Constant (PK-KU) vroeg op de gemeenteraad van 30 maart 2021 om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met de coöperatieve Druifkracht. Het punt werd unaniem goedgekeurd. Vandaar dit nieuwe project rond de zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. De gemeente zelf investeert niet, maar stelt wel de daken ter beschikking. De groene stroom die wordt geproduceerd zal worden gebruikt voor de gebouwen zelf’, legt schepen van Klimaat en Ecologische Transitie Marie-France Constant (Kraainem Unie) uit. De gemeente slaat voor het project de handen in elkaar met de energie coöperaties Druifkracht en Ecopower. ‘Wij zullen instaan voor de installatie, exploitatie en het onderhoud van de zonnepanelen, Ecopower neemt die op de sporthal voor zijn rekening’, legt Jan Rongé van Druifkracht uit. ‘In totaal zal het gaan om zo’n 150 zonnepanelen die worden gefinancierd door onze coöperanten. Druifkracht en Ecopower werken op een gelijkaardige manier. Wie mee wil investeren, kan dat door aandeelhouder te worden van Druifkracht. Dat kan al vanaf 250 euro. Als coöperant krijg je ook een dividend uitgekeerd. En je steunt natuurlijk de transitie van je gemeente naar hernieuwbare energie.’

50.000 EUR

Druifkracht is met een dergelijk project niet aan zijn proefstuk toe. ‘Sinds kort liggen er zonnepanelen van de Druifkracht-coöperanten op twee woonzorgcentra in Huldenberg. We zijn blij dat we nu ook met de gemeente Kraainem kunnen samenwerken’, aldus Rongé. ‘Om het voorziene aantal zonnepanelen op het gemeentehuis, de gemeentelijke loods en de sporthal te kunnen realiseren, moeten we ongeveer 50.000 euro bij elkaar krijgen. We hebben er goede hoop op dat we dat bedrag zullen kunnen ophalen. En is dat niet zo, dan kunnen we nog altijd beslissen om de rest bij te passen met een deel van het ‘potje’ dat we als coöperatie sinds onze oprichting bij elkaar hebben gespaard.’

Alternatief voor eigen zonnepanelen

De gemeente Kraainem ziet in het project een manier om haar burgers te betrekken bij het klimaatbeleid. ‘Het is tegelijk ook een mooi alternatief voor inwoners die zelf niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun dak te plaatsen’, vindt Marie-France Constant. Een van de mensen uit Kraainem die al zeker mee zal investeren in het project is Ximena Meruvia, die zes jaar geleden in de gemeente kwam wonen. ‘Ik ben van mening dat iedereen zijn steentje moet proberen bij te dragen in de weg uit de klimaatcrisis. Een project als dit biedt de perfecte gelegenheid om dat te doen. Ik vind het ook fijn dat de gemeente met dit initiatief komt en zo als lokale overheid haar verantwoordelijkheid neemt om de CO2 -uitstoot aan te pakken. Dat is goed nieuws voor ons en goed nieuws voor de komende generaties.’

Tekst: Tine Deneyer

Foto: Tine De Wilde

Uit: Lijsterbeskrant mei 2021

Interesse om mee in dit project te stappen?

Informatiesessie op 18 mei om 19 uur in het Nederlands.
Om 20.30 uur volgt een sessie in het Frans.

Inschrijven kan via www.druifkracht.be/kraainem/