submenu

Magda Calleeuw - 05/04/2020

Engagement dat gemeenschappen verbindt

Hoewel ze 71 jaar geleden in Oostende geboren werd en pas in 1985 na haar huwelijk met Felix Raskin in Kraainem kwam wonen, zijn er weinig Kraainemnaars die zo veel mensen kennen uit alle mogelijke milieus en met zo veel verschillende achtergronden als Magda Calleeuw.

Van jongs af hield Magda van  tekenen. Haar moeder vertelde haar dat ze al potloden vasthield nog voor ze kon lopen. Haar vader was een avant-gardistische kunstschilder. Als kind was Magda een wildebras die enkel rustig werd als ze haar vader zag schilderden. Al vlug volgde ze zijn voorbeeld. Ze ging naar de kunstschool in Brugge en schoolde zich bij in verschillende workshops. Ze ontwikkelde zich tot een begenadigd kunstenares die vaak exposeerde.

Aquarelatelier

Haar kennis wilde ze graag doorgeven en daarom richtte ze in het voorjaar van 2001 het aquarelatelier op in GC de Lijsterbes. Liefhebbers van schilderen en aquarel kwamen er wekelijks samen om te schilderen onder haar leiding met Magda als drijvende kracht werd het aquarelatelier algauw zo succesvol dat er wekelijks drie groepen samenkwamen op woensdagavond, donderdagnamiddag en -avond. Enkele jaren geleden verklaarde Magda dit succes in een interview in gemeenschapskrant de lijsterbes: ‘Uiteraard is er de nieuwsgierigheid bij de deelnemers om het schilderen beter onder de knie te krijgen. Maar ook het fantastische groepsgevoel is zeer belangrijk. Het is enorm leuk om les te geven aan een groep met een internationale ambiance. De groep is een bonte mengeling van Belgen, mensen met een andere nationaliteit, beginners, gevorderden, jong en oud. Ik respecteer de persoonlijkheid en de manier van schilderen van elke deelnemer. Ze moeten mij niet nabootsen. Ik geef tips en daarna zoekt iedereen zijn eigen weg.’ Deze quote typeert Magda Calleeuw helemaal, omwille van haar openheid naar anderstaligen en naar mensen met een andere nationaliteit en met respect voor ieders eigenheid en talent.

Het aquarelatelier stelde vanaf 2001 tentoon in GC de Lijsterbes tijdens het tweejaarlijkse artiestenparcours dat in 1997 van start ging onder impuls van de toenmalige schepenen van Cultuur Georges Van Begin en Eva Kahn. Een heel weekend in oktober toonden de cursisten hun mooiste werken, ze vulden er de hele grote zaal en het podium van GC de Lijsterbes mee. Doorheen de jaren leerde Magda zo heel wat Kraainemse kunstenaars kennen en stilaan nam ze haar plaats in het organisatiecomité van het artiestenparcours in.

Magda was ook heel sociaal, ze hield van mensen en netwerken. Zo werd ze in juni 2000 onmiddellijk bij de start lid van de redactie van gemeenschapskrant de lijsterbes. Samen met Louis Hereng, Patricia Jooris, Luc Timmermans, Wim Meert (toen centrumverantwoordelijke van de Lijsterbes) en mij (Linda Teirlinck)  zat ze in de eerste redactieraad. Gedurende de voorbije 20 jaar leverde ze enthousiast ideetjes voor artikels en reikte ze namen aan van interessante inwoners om te interviewen.

Hart voor cultuur

Bij de hersamenstelling van de stuurgroep (toen heette dat nog programmeringscommissie) van GC de Lijsterbes in maart 2001 kwam ze onze ploeg versterken en ze maakte er sindsdien deel van uit. Met als motivering: ‘Meehelpen aan een mooi cultureel aanbod in de gemeente en de ontmoeting stimuleren tussen de verschillende gemeenschappen in Kraainem.’ Door haar artistieke kwaliteiten konden we altijd op haar rekenen om een workshop te geven of kinderen te schminken op tal van activiteiten zoals het griezelbal, de boekenkaftdag Ezelsoor, de Kinderhoogdag ...

Enkele jaren later, in 2004, werd ze bestuurslid van de nieuw samengestelde cultuurraad met als voorzitter Jacques Vilrokx. Magda was er jarenlang penningmeester, later werd ze ondervoorzitster en sinds drie jaar was ze voorzitster van de cultuurraad.

Toen de cultuurraad in mei 2004 de parochiale bibliotheek van Kraainem overnam en er een vzw van maakte, zat Magda ook daar met de andere bestuursleden van de cultuurraad in het bestuur. Dit betekende niet enkel vergaderen, maar ook mee verhuizen, schilderen, opruimen en nog zoveel meer. In 2014 werd het 10-jarige jubileum van de bibliotheek gevierd. De vernieuwde en opgefriste bib werd niet lang daarna  heropend, na heel wat werkuren en tot grote tevredenheid van heel wat lezers.

Internatiole pianocompetitie

Verder was Magda nog actief in de schoolraad en assisteerde ze artistiek directeur Philippe Raskin bij de organisatie van de César Franck internationale pianocompetitie. Sinds 2013 wordt deze pianowedstrijd jaarlijks in GC de Lijsterbes georganiseerd. Meer dan 50 pianisten onder de 21 jaar, ingedeeld in 4 leeftijdscategorieën, komen uit de hele wereld om er voor een internationale jury het beste van zichzelf te geven. Iedereen die er al eens bij was, is vol bewondering over zo veel talent.

Het overlijden van Magda Calleeuw laat een immense leegte na. Niet enkel bij haar familie, haar man Felix, haar drie kinderen Isabelle, Philippe en Anneke en haar twee kleinkinderen op wie ze stuk voor stuk zo trots was en voor wie haar geen moeite te veel was. Maar ook bij iedereen die met Magda zo veel jaren samenwerkte, vergaderde, projecten organiseerde, schilderde, van muziek genoot, met haar babbelde en lachte.

Magda, we zullen je ongelooflijk missen.

Linda Teirlinck

Foto: Tine De Wilde

Uit: Lijsterbes april 2020