submenu

Nieuwe lokale fietsvereniging van start - 20/03/2020

Fietsersbond en Gracq op de tandem

Eind vorig jaar werd in Kraainem een nieuwe, tweetalige vereniging boven het doopvont gehouden. De lokale afdeling van de Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger Gracq gaan de krachten bundelen om de belangen van de Kraainemse tweewielers te verdedigen.

Eerste initiatief van de nieuwe vereniging: een fietstocht met de burgemeester en gemeenteraadsleden langs de werkpunten op het terrein.

De Fietsersbond bestaat sinds 1995. Het is een onafhankelijke ledenvereniging die de belangen van fietsers verdedigt bij regionale en lokale overheden. Als fietsers vandaag bijvoorbeeld de twee richtingen van een eenrichtingsstraat kunnen gebruiken, is dat door hen. De Fietsersbond telt meer dan negenhonderd vrijwilligers en 23.000 leden die niet alleen genieten van het lobbywerk, maar ook van heel veel informatie, evenementen en handige kortingen.

De Fietsersbond heeft met Gracq in Kraainem ook een Franstalige tegenhanger met een zeer gelijkaardige werking. Zo konden de Fietsersbond en Gracq de handen in elkaar slaan voor de oprichting van een nieuwe gezamenlijke lokale afdeling. Vorig jaar in september werden de eerste stappen gezet, en nu wordt het startschot van de werking gegeven.

De woordvoerders zijn Christophe Speth langs Franstalige kant, en Ingrid Van Mackelenbergh langs Nederlandstalige  kant. Van Mackelenbergh was al enkele jaren lid van de Fietsersbond toen ze de uitnodiging kreeg om mee te werken aan de lokale afdeling. ‘Dat interesseerde me heel erg. Ondertussen zijn we al met een groepje van zeven gemotiveerde mensen. Verschillende type fietsers ook. Mensen die al veel ervaring hadden opgebouwd bij Gracq, jonge mannen die heel snel fietsen, en mensen van 66 zoals ik, die met een elektrische fiets rijden. Die verschillende profielen van fietsers hebben ook verschillende noden.

Fietsersbond en Gracq om te weten hoe ze te werk kan gaan, op basis van ervaringen in andere gemeenten. ‘We gaan geen oorlog voeren. Integendeel. Het is de bedoeling om hand in hand te werken aan de verbetering van de fietsomstandigheden in de gemeente. De eerste ontmoeting met de burgemeester en een aantal schepenen was heel positief. Een aantal van hen kwamen al met de fiets naar het werk. Ze stonden open voor ons voorstel om samen te zoeken naar mogelijke verbeteringen in het mobiliteitsbeleid. Een eerste initiatief is daarom onze fietswandeling van 28 maart. Die is niet openbaar, maar is bedoeld voor de burgemeester en de gemeenteraadsleden. We nodigen hen uit om samen met ons rond te fietsen in de gemeente om te kijken waar er initiatieven kunnen worden genomen. Die tocht zijn we aan het voorbereiden. We hebben een tocht gemaakt op basis van opmerkingen en foto’s van plaatsen waar we veranderingen kunnen aanbrengen. In een later stadium zullen we ook acties en evenementen opzetten voor alle Kraainemnaren.’

Meer fietsstallingen

Eén van de zaken waar de nieuwe fietsvereniging voor wil pleiten zijn meer fietsstallingen. Van Mackelenbergh: ‘Ik heb zelf al gemerkt dat veel mensen in de gemeente wel een fiets hebben – heel mooie en goede fietsen zelfs – maar die niet vaak gebruiken uit angst voor diefstal. Het is natuurlijk jammer dat al die mooie fietsen in de garage of kelder blijven staan. We moeten dus absoluut voor meer fietsstallingen en fietsparkeerplaatsen zorgen. Als iedereen voor de kleine afstanden en de kleine boodschappen zijn fiets zou nemen, is dat een goede zaak. We hebben al plaatsen aangeduid waar wij denken dat fietsstallingen een goed idee  zouden zijn. Bij winkels natuurlijk; de Fietsersbond weet uit ervaring dat waar er fietsenstallingen zijn, er ook veel meer klanten komen. Maar ook bij bushaltes hebben we nog geen fietsstallingen. En er zijn straten met grote appartementsgebouwen waar de mensen hun fiets niet gebruiken omdat ze met hun fiets de trap op en af moeten.’

Veiligheid is uiteraard ook een belangrijk thema. ‘We hebben de laatste jaren te veel plaats weggegeven aan de auto, waardoor fietsers en voetgangers te weinig plaats op straat hebben. Er is nu een groot nieuw fietspad op de Koningin Astridlaan – en dat is al een belangrijke verbetering – maar Kraainem heeft in het verleden te weinig gedaan voor fietsers. Daarom is er nog veel werk aan de winkel. Veel van onze leden hebben kinderen, dus is de omgeving van de scholen heel belangrijk voor hen. Dan denken we in de eerste plaats aan fietspaden en fietsroutes. Op termijn zullen we de scholen en verenigingen ook benaderen om samen de mobiliteitsproblematiek te bespreken. Eén van onze grote dromen voor de toekomst is dat alle straten in de wijken fietsstraten zouden worden, waar de fiets voorrangheeft en de auto te gast is.’

Tekst: Michaël Bellon
Foto: Tine De Wilde
Uit lijsterbes maart 2020

Volg de fietsersbond ook op facebook.

Zaterdag 28 maart:

Fietswandeling voor burgemeester en gemeenteraadsleden

mail: kraainem@fietsersbond.be, kraainem@gracq.org

website: www.fietsersbond.be , www.gracq.be