submenu

Kraainem start met lokale burenbemiddeling - 08/03/2020

Eerste hulp bij burenruzies

Buren die een conflict hebben waar ze onderling niet meer uit geraken, kunnen een beroep doen op burenbemiddeling, voor ze naar de politie of de vrederechter stappen. Vanaf dit jaar wordt die ook in Kraainem lokaal georganiseerd, in samenwerking met Wezembeek-Oppem.

Leef je in onmin met je buur vanwege zijn kraaiende haan, zijn overhangende pruimenboom, zijn pesterig gedrag of zijn stinkende vuilcontainer? Voor je zijn autobanden plat steekt of zijn vrouw beledigt, kan je misschien beter proberen de dialoog te herstellen en naar een oplossing te zoeken met de hulp van een gratis en neutrale burenbemiddelaar.

Sinds 1 januari van dit jaar organiseren Wezembeek-Oppem en Kraainem (WOKRA) samen die lokale burenbemiddeling.‘Burenbemiddeling was eerst een zaak van de provincie Vlaams-Brabant, maar meer en meer gemeenten nemen de organisatie nu zelf in handen’, zegt de nieuwe coördinator Elke De Backer. ‘Want hoe dichter bij de bevolking, hoe sneller mensen er een beroep op doen. In Wezembeek-Oppem bestaat het systeem al drie jaar en vroegen er in 2019 nog meer dan veertig bewoners bemiddeling aan met een buur. Nu zijn beide burgemeesters overeengekomen om Kraainem aan de dienst toe te voegen.’

Gratis en vrijwillig

Voor we een ervaren burenbemiddelaar aan het woord laten over zijn nobele vrijwilligerswerk, schetsen we toch nog even het kader. Burenbemiddeling heeft niets te maken met de politie. De politie zou net als de vrederechter, de huisve tingsmaatschappij of de gemeentelijke diensten ruziënde buren kunnen doorverwijzen naar de bemiddelaars, maar eigenlijk is het juist de bedoeling dat die buren zélf bemiddeling aanvragen voor er één van de genoemde instanties aan te pas moet komen. De Backer: ‘Als de politie voor iemands deur staat, is dan niet meteen bevorderlijk voor de communicatie. De tussenkomst van een vrederechter kost je geld en moeite en levert niet altijd het door jou gewenste resultaat op. Je hebt ook erkende familiale of gerechtelijke bemiddelaars die streven naar akkoorden die afdwingbaar zijn bij de rechter, maar ook daarvoor moet je betalen. Onze burenbemiddeling is gratis, vertrouwelijk en volledig vrijwillig. Onze bemiddelaars zijn vrijwilligers, maar zij komen uit de streek en krijgen van de provincie een opleiding van zes dagen na een intakegesprek. Ze oefenen met rollenspellen, krijgen ook veel praktijkervaring en extra studiedagen om hen blijvend te ondersteunen.’

Eerst praten

Een van de ervaren bemiddelaars is Marc Bracke uit Sterrebeek. Hij rolde na zijn pensionering bijna zes jaar geleden via een familielid in het burenbemiddelingssysteem. Hij behandelde al zaken in Herent, Kortenberg, Tervuren, Wezembeek-Oppem, en via de provincie ook al in Kraainem. Hoe gaat hij te werk? Bracke: ‘Vanuit de coördinatiecel krijgen we een korte beschrijving van de zaak. Dan gaan we altijd met twee bemiddelaars luisteren naar de buur die de aanmelding heeft gedaan. Daarna proberen we te praten met de andere buur, wat niet altijd eenvoudig is. Nadat we zijn versie gehoord hebben, proberen we beiden te overhalen tot een gezamenlijk bemiddelingsgesprek waarin ze zelf een oplossing zoeken onder onze begeleiding. Zelf een standpunt innemen of een oplossing voorstellen doen we niet. We proberen de mensen naar elkaar te laten luisteren, de communicatie te herstellen, alles samen te vatten, en de zoektocht naar een oplossing te faciliteren. Tijdens het gesprek gelden wel strikte beleefdheidsregels en trekken we wel eens een rode kaart als mensen niet naar elkaar willen luisteren.’

Bracke stelt vast dat een conflict tussen buren soms al een lange voorgeschiedenis heeft. ‘Luisterbereidheid en mensenkennis is meegenomen voor een bemiddelaar. Dikwijls was er al eerder sprake van een kleine irritatie die is blijven aanslepen omdat ze elkaar niet voor het hoofd wilden stoten. Zo kan het dat bij een nieuwe gebeurtenis de bom tussen bevriende buren plots ontploft. Je praat dus beter meteen met elkaar als er iets is dat je stoort.’

DAN HANDEN SCHUDDEN

Grofweg een derde van de conflicten gaat over beplanting. Een ander derde over lawaaioverlast, ook van dieren. Een derde categorie omvat pesterijen en andere problemen. Maar het systeem van de bemiddeling bewijst dat praten met de hulp van een derde partij meer dan de helft van de problemen kan oplossen na het gezamenlijk gesprek en dat ruziënde buren elkaar achteraf opnieuw de hand schudden. Bracke: ‘Zelfs als er regelgeving bestaat over het conflict, kunnen buren onderling nog altijd een overeenkomst sluiten die daarvan afwijkt. Als de haag tussen de twee percelen een meter tachtig mag zijn, kan je overeenkomen dat twee meter ook goed is. Zolang het maar niet om strafbare feiten gaat.’ Op het einde van de bemiddeling worden er mondelinge afspraken gemaakt. Buren mogen ook iets op papier zetten, maar dat hoeft niet. De bemiddelaar stuurt een korte opvolgingsfiche naar de coördinator waarop staat of de zaak is opgelost en of er afspraken zijn gemaakt. Omwille van vertrouwelijkheid gaan die fiches niet verder in detail.’

Het is het gevoel te kunnen bijdragen aan oplossingen dat de vrijwillige bemiddelaars voortdrijft, ook al vraagt hun engagement soms ook avond- en weekendwerk. Volgens coördinator Elke De Backer beschikt WOKRA al over een team van zeventien goed gemotiveerde mensen voor beide gemeenten. Nieuwe kandidaten zijn nog altijd welkom.

INFO:

dienst burenbemiddeling WOKRA (Wezembeek-Oppem en kraainem)
tel: 0475 93 90 15 (maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 15 uur)
mail: burenbemiddeling@wokra.be

Tekst: Michaël Bellon

Foto: Tine De Wilde

Uit Lijsterbes maart 2020