submenu

Oud-nieuw - 06/02/2020

Laatste oogst Lijsterbessenbomenlaan 1996

Op de foto zien we de laatste oogst op de voormalige bouwgrond, op de hoek van de Lijsterbessenbomenlaan. Kraainem was vroeger een landbouwgemeente. Door de verkavelingen uit de jaren 1950/60 blijft daar nog weinig van over.

Kraainem was rond 1900 een landbouwgemeente , net zoals de meeste gemeenten rond Brussel. Ongeveer 66 % van de grond was landbouwareaal. Rogge, tarwe en aardappelen waren de voornaamste gewassen. Kraainem telde een 50-tal paarden, 200 runderen, 180 varkens en wat schapen en geiten. Een derde van de grond bestond toen voornamelijk uit bos. Door de
verkavelingen uit de jaren 1950/1960 en later, blijft weinig landbouwgrond over. Recent is een nieuwe verkaveling aangekondigd (met een ééntalig Franse tekst) tussen de Astridlaan en Jules Adantstraat. Ruw geschat is dus minder dan 5 % nog landbouwgrond. Op de oude foto uit juli 1996, zie je links Maurits Willegems, in het midden Marcel Willegems (voormalig werkman in dienst van de gemeente) en rechts Mariette Boussart, de echtgenote van Maurits. De laatste oogst op deze voormalige landbouwgrond, op de hoek van de Lijsterbessenbomenlaan, de Kapelleplaats en de Sint-Antoniuslaan, loopt op zijn einde. Het Brabants trekpaard wordt gemend door Maurits, terwijl Marcel de ploeg begeleidt om de grond vrij te maken. Mariette verzamelt de late aardappeloogst. Een gezond, goed gevoed en verzorgd Brabants trekpaard kan per dag één tot anderhalve hectare eggen, aanaarden, zaaien of maaien. Een tweespan kan 2.000 m² per dag bewerken. Het terrein werd in 2001, ondanks politiek verzet, in erfpacht gegeven aan de ‘VZW ’t Kraaiennestje’ om er, onder impuls van o.m. Ria Deweirdt, een Nederlandstalige kinderkribbe te realiseren. Eerst in containerklassen, afkomstig van de luchthaven van Zaventem. Acht jaar nadien is men met de uitbreiding begonnen. In 2011 werd ’t Kraaiennestje uitgebreid mede dankzij financiële hulp van de Vlaamse Overheid. Bedankt aan Alfons Vandervaeren voor de oude foto en aan de families Deswert en Willegems voor de informatie.

Tekst: Luc Maes

Oude foto: Alfons Vandervaeren

Nieuwe foto: Luc Maes