submenu

Enquête bij inwoners van Kraainem - 29/11/2019

Mobiliteit, klimaat en veiligheid zijn prioritair

De resultaten van de Grote Kraainem-enquête zijn bekend. De rondvraag bij de bevolking gebeurde dit najaar online en offline en werd afgenomen door onderzoeksbureau Indiville. Lijsterbes bespreekt de resultaten.

‘Intussen hebben we al in een heel aantal Vlaamse gemeenten een dergelijke enquête gehouden’, vertelt Jo Steyaert van Indiville. ‘In Kraainem zijn we op een gelijkaardige manier tewerk gegaan als in de andere gemeenten. Er werd eerst gepeild naar de algemene tevredenheid van de inwoners over hun gemeente. Daarna lieten we de mensen twaalf domeinen evalueren en tot slot polsten we naar hun mening over de buurt waarin ze wonen.’ In totaal vulden 1.079 Kraainemnaren de enquête in. ‘Dat is veel voor een gemeente van deze omvang’, vindt Steyaert. ‘Ook naar leeftijd, geslacht en gezinssamenstelling is er een goede mix. De resultaten zijn dus zeker representatief voor de Kraainemse bevolking.’

Tevreden?

Op het vlak van algemene tevredenheid scoort Kraainem wat hoger dan gemiddeld: 7,8 op 10. Ter vergelijking: het Vlaamse gemiddelde is 7,4. 61 % van de respondenten vindt dat mobiliteit in Kraainem de absolute prioriteit moet zijn. Milieu en klimaat staan op plaats twee (54 %), netheid en veiligheid op plaats drie (49 %). ‘Op vlak van mobiliteit geven de inwoners aan dat ze vooral  degelijke fietsinfrastructuur missen. Niet alleen veilige fietspaden, maar bijvoorbeeld ook oplaadpunten voor elektrische fietsen’, legt Steyaert van Indiville uit. ‘Ook van luchtvervuiling en geluidsoverlast door het auto-en vliegverkeer liggen veel Kraainemnaren letterlijk en figuurlijk wakker. Vandaar ook de vraag naar meer acties rond milieu en klimaat.’ De Kraainemnaren vragen van de gemeente ook meer inspanningen op vlak van klimaatneutraliteit. ‘Die tendens zien we trouwens ook in heel wat andere gemeenten’, merkt Steyaert op.

Weinig leden voor verenigingen

‘Kraainem is dan weer een buitenbeentje wat betreft het lidmaatschap van verenigingen. Terwijl op de meeste plaatsen een groot deel van de inwoners lid is van een vereniging in zijn eigen
gemeente, blijkt dat in Kraainem helemaal niet het geval. Maar liefst 70 % van de inwoners is geen lid van een vereniging in Kraainem zelf. Dat is toch wel uitzonderlijk. Ik vermoed dat dat voor een groot stuk te maken heeft met de geografie van de gemeente. Kraainem is een lange, smalle gemeente. Voor veel mensen is een vereniging die twee straten verder ligt, maar wel in een andere gemeente, wellicht dichterbij dan het alternatief in Kraainem zelf.’

Autoverkeer inperken

‘De resultaten van de enquête liggen voor een groot stuk in de lijn van de verwachtingen’, reageert burgemeester Bertrand Waucquez. ‘Voor ons is het nu zeer duidelijk dat mobiliteit hoog op de prioriteitenlijst moet staan. De verkeersdruk vanuit de hoofdstad zal door een aantal maatregelen van het Brussels Gewest de komende jaren nog verder stijgen. Daarom gaan we op zoek naar een manier om het autoverkeer in te perken. Als we meer mensen willen overtuigen om de wagen wat vaker aan de kant te laten staan, dan moeten we werk maken van meer degelijke en veilige fiets- en voetpaden. Daar gaan we de komende jaren een speerpunt van maken. Onze inwoners willen ook duidelijk dat er meer acties ondernomen worden rond het klimaat. Dat merkten we onlangs ook aan de interesse die er was voor een informatie-avond rond groepsaankopen voor isolatie en dergelijke.  Samen met de inwoners willen we de komende jaren nieuwe acties op touw zetten. Alle kleine beetjes helpen’, zegt Waucquez. ‘Dat er in vergelijking met andere gemeenten weinig inwoners lid zijn van een vereniging in Kraainem zelf, is naar mijn mening niet echt een zaak die we prioritair moeten aanpakken. Ik denk dat we vooral moeten kijken hoe we de verschillende gemeenschappen in Kraainem meer met mekaar in contact kunnen brengen.’

Tekst: Tina Deneyer
Foto: vzw 'de Rand'
Uit: Lijsterbes december 2019 - januari 2020