submenu

Oud-nieuw - 30/10/2019

Saspoort op de Molenbeek

Deze saspoort stond tussen de vroegere watermolen die in de Molenstraat lag (nu vlak bij de sporthal en bij het kapelletje) en het Jourdainpark, op de
splitsing van de beek aan de Zaventemsesteenweg. Het sas bestond uit twee ophaalbare opstaande schotplanken die – volgens de behoefte van de
molenaar – de stroomsterkte van de Molenbeek konden regelen. Deze Molenbeek ontstaat door de samenvloeiing van de Sterrebeek en de Wezembeek en wordt verder de Kleine Maalbeek of Maalbeek genoemd, tot ze in de Woluwe onder het viaduct van Kraainem verdwijnt.

De watermolen zelf was een graanmolen, waarvan al sprake was in 1397. Hij behoorde toe aan de heer van Kraainem, die het toenmalige (en verdwenen) kasteel bewoonde. Het was een bovenslagmolen met twee steenkoppels. De molen had de mogelijkheid om verschillende granen te malen, maar niet tegelijkertijd. De molen en het sas werden tot 1967 gebruikt door de laatste molenaar Hubert Backaert. In 1969 kocht de gemeente de molen op. In 1970 was het een verlaten molengebouw geworden dat met de tijd meer en meer in verval geraakte, net als het sas op de oude foto. Eerst was er nog sprake van om de molen te redden ten voordele van jeugdclub ‘d Owaze, maar dat voorstel ketste af. In 1974 werd de molen grotendeels afgebroken.

Op de recente foto zie je dat het sas grotendeels gerestaureerd is. Er zijn nieuwe planken aangebracht om het water naar de Molenstraat te leiden. Het blijft een mooi restant van een ver verleden. Helaas zonder molen.

Tekst: Luc Maes
Foto: Luc Maes
Uit: Lijsterbes november 2019