submenu

‘Als we naar elkaar luisteren, kan er veel verbeteren’ - 09/07/2019

Burgerplatform wil burgers betrekken bij beleid

Omdat Bruno Kesteloot ervan overtuigd is dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid hebben om mee het beleid te bepalen, richtte hij onlangs een burgerplatform op: Citoyens Conscients Kraainem Bewuste Inwoners.

‘Alle politici beloven transparantie en willen de kloof tussen politiek en burger verkleinen, maar in de praktijk is daar niet veel van te zien.’ Omdat Bruno Kesteloot ervan overtuigd is dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid hebben om mee het beleid te bepalen, richtte hij onlangs een burgerplatform op: Citoyens Conscients Kraainem Bewuste Inwoners.

In het vorige nummer van lijsterbes kon je nog lezen in het rand-nieuws dat burgerinitiatieven aan een opmars bezig zijn. Ook Kraainem heeft sinds kort een platform waar inwoners ideeën verzamelen om van hun gemeente
een nog mooiere plek te maken. Bruno Kesteloot is de bezieler van het meertalige platform ‘Citoyens Conscients Kraainem Bewuste Inwoners’. ‘Zo’n twee jaar geleden besefte ik dat mijn twee kinderen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 allebei achttien zouden zijn’, begint Bruno Kesteloot. ‘Zij zouden dus hun eerste stap in de democratie zetten. Ik wilde me voorbereiden op hun eventuele vragen, maar dat deed me beseffen dat ik eigenlijk weinig wist over hoe ons gemeentebestuur werkt. Zeker over de concrete onderwerpen waar ze mee bezig zijn en de besluiten die ze nemen. Ik wilde me wat meer verdiepen. Mijn vaststelling was dat er op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad bijzonder weinig informatie te vinden was. Ik ben naar gemeenteraadszittingen en gemeenteraadscommissies gegaan, maar dat was eigenlijk niet interessant. De zittingen zijn weliswaar openbaar, en je kunt de agenda raadplegen maar daar word je niet veel wijzer van. Over de concrete bespreking en standpunten vind je niets terug. Je mag tijdens zo’n zitting ook niets zeggen.’

Infosessie

Passief blijven zitten en lijdzaam toekijken is niet aan Kesteloot besteed. ‘In alle partijprogramma’s en in de omgevingsanalyse staat dat de politici en ambtenaren veel belang hechten aan inspraak en burgerparticipatie. Ze beloven om efficiënter te werken en om de politiek dichter bij de burgers te brengen. In de praktijk blijkt daar weinig van. De plannen voor de aanpassing van de Ring zijn daar een voorbeeld van. Mobiliteit is een belangrijk thema in onze gemeente, net zoals in de hele regio rond Brussel. In heel wat gemeenten waren er de voorbije maanden infosessies gepland rond de vernieuwing van de Ring. In alle buurgemeenten, maar niet in Kraainem. Omdat ik het toevallig vernomen had, ben ik naar de infosessie in Wezembeek- Oppem kunnen gaan. Ik vond het straf dat er in Kraainem geen vergadering werd georganiseerd. Nochtans heeft een aanpassing van de Ring wel een grote impact op onze gemeente. Zo is er sprake van het verplaatsen van een uitrit, en van het afsluiten van de Brusselsesteenweg en de Jagerslaan.We hebben met inwoner Ludo Jacobs een infosessie aangevraagd, die eind april heeft plaatsgevonden.’

ACTIEVE ROL

Geïnformeerd worden is één ding, zelf actief meebouwen aan het beleid is een andere doelstelling. ‘Citoyens Conscients Kraainem Bewuste Inwoners is ontstaan vanuit het idee dat burgers de verantwoordelijkheid hebben om mee te denken in het beleid, én dat ze de taak hebben om het beleid te evalueren. We willen het gemeentebestuur dwingen om transparanter te zijn, en meer te doen dan enkel de besluiten te communiceren, maar burgers moeten ook een actieve rol spelen. Als ze daartoe de kans krijgen, natuurlijk. Inwoners zijn het beste geplaatst om problemen te signaleren, maar ook om oplossingen aan te reiken. ’‘Men zegt mij soms: ‘Je was beter zelf in de politiek gegaan als je iets wilde veranderen in de gemeente.’ Daarop antwoord ik resoluut: ‘Nee!’. Maar constructief denken staat voorop. ‘Ik wil niet de ambetanterik zijn en alleen maar klagen over wat slecht gaat. We willen werken vanuit een positieve insteek. Er is nu een nieuwe legislatuur. In het eerste jaar moet het gemeentebestuur een meerjarenplan uitwerken. Het is nu het ideale moment om inspiratie vanuit de bevolking in die plannen op te nemen. Hoewel veel politici denken dat ze op de dag van de verkiezingen een mandaat hebben gekregen om vijf of zes jaar te doen wat ze willen, klopt dat niet. Politici moeten verantwoording afleggen, en burgers moeten input aanleveren. Zes jaar lang. Zowel de mandatarissen als de inwoners hebben een verantwoordelijkheid om de gemeente te verbeteren. Anders zal de kloof tussen inwoners en publieke mandatarissen niet verkleinen.’

RESET

Een honderdtal Kraainemnaars hebben al contact opgenomen met Bruno Kesteloot. ‘Mobiliteit en daaraan gekoppeld leefbaarheid zijn belangrijke thema’s, maar het kan over alles gaan. Persoonlijke problemen behandelen we niet, maar als we merken dat veel mensen uit een buurt dezelfde opmerkingen hebben, dan ondernemen we wel actie. Op dit moment zijn er in Kraainem enkele BIN’s (BuurtInformatieNetwerken). Dat is goed, maar om buurtcomités te bouwen zouden die best opgesplitst worden in kleinere zones. Stel dat er in een straat vaak te snel wordt gereden, of dat een bepaalde buurt bezorgd is om de luchtkwaliteit, of dat een wijk een suggestie heeft voor een speelplein. Dan is het handig dat per straat één vertegenwoordiger namens een wijkcomité naar het gemeentebestuur stapt, in plaats van honderd individuele bewoners. Om dat te kunnen doen hebben de inwoners een duidelijk signaal van de politici en van de ambtenaren nodig.

Wij vragen van politici om een volledige reset te doen. Om voorbij persoonlijke vetes en partijmuren te kijken, om de oude politieke cultuur vaarwel te zeggen, om transparantie en inspraak een kans te geven, om open te staan voor nieuwe ideeën. Niemand heeft een toverstaf om zomaar alles in één keer te veranderen, maar als iedereen naar elkaar wil luisteren en bereid is om van elkaarte leren, kan er al veel verbeteren. Als volgende stap willen we het woord vragen in de gemeentelijke commissies. Enkele gemeenten hebben een commissie burgerparticipatie opgericht, dat wordt ook verwacht door de Kraainemse bevolking. De eerste positieve resultaten zijn al geboekt, met een brainstormmeeting met de diensten en een openbare infoavondrond de werken aan de Ring.’

Wim Troch

Wie contact wil opnemen met Citoyens Conscients Kraainem Bewuste Inwoners, kan dat via cckraainembi@gmail.com.