submenu

vzw Carnafolk - Kraainem Carnaval + carnavalstoet

in samenwerking met de gemeente Kraainem en de steun van de Vlaamse Gemeenschap

Na onze jubileumviering 4 x 11 jaar carnaval in Kraainem hebben we moeten vaststellen dat het niet vanzelfsprekend is de carnavalsviering in Kraainem in stand te houden. Zowel financieel als organisatorisch moesten er knopen doorgehakt worden.

Intussen is het duidelijk dat alle leden van vzw Carnafolk zich ook volgend jaar willen inzetten om de Kraainemse carnaval te organiseren. In de hoop dat er zich nog andere medewerkers zullen aanbieden, kunnen we met deze ploeg aan de voorbereiding van de volgende carnavalsviering beginnen.

Het gemeentebestuur van Kraainem heeft de wil uitgedrukt dat de carnavalsstoet blijft plaatsvinden en dat hiervoor een hogere subsidie zou worden voorzien in de begroting. Samen met een een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap kan dit de financiële onzekerheid over het voortbestaan van onze carnavalstoet wegnemen.

We willen gaan voor een "duurzaam carnaval zonder plastieken afval". We beseffen dat dit niet evident is in de huidige carnavalswereld. Daarom zullen we de eerste jaren vooral het beperken van plastieken afval centraal zetten.  Uit de kuisoperatie na de stoet moet blijken of we het beoogde doel bereiken en wat de volgende stappen zullen zijn. Dit moet uiteindelijk leiden naar een volledig verbod op plastieken afval.

Ook de geluidsoverlast veroorzaakt door sommige groepen moet gestopt worden. Een maximum decibels is opgenomen in het stoetreglement en de controle hierop tijdens de stoet zal door de stoetverantwoordelijken gebeuren. Groepen die zich hier niet aan houden zullen gesanctioneerd worden.

We hopen hiermee bij te dragen om de carnaval minder milieu belastend te maken, maar nog steeds met ons doel voor ogen dat in Kraainem nog plezier mag gemaakt worden!

Afspraak dus voor een grote portie carnavalsplezier op zaterdag 29 februari !

datum

praktische info

contactgegevens

www.carnafolk.Be

genre

Verenigingen

adres

de straten van Kraainem